Nielsen, Sankt; Karrebæk, Madam;

Da Gud var dreng

Kirja vie lukijan aikojen alkuun ja pohtii
peruskysymyksiä: miten maailma syntyi, kuka
sen loi, ja millaista oli silloin, kun Jumala oli
lapsi? Kirja hyödyntää messuavaa toisteisuutta
ja ilmaisuvoimaisia kuvituksia kertoakseen
vaihtoehtoisen version luomiskertomuksesta.
Tarinan osatekijöitä ovat epävarmuus,
yksinäisyys, pelko ja ikävystyminen, mutta
myös yllätykset, ilo ja seuraukset, joita omin
päin tehdyt päätökset poikivat.

Tämä on vahva teos, jossa on voimakkaita kuvia sekä
yksinäisyyden ja kuoleman kaltaisia teemoja.
Siksi voi olla hyvä arvioida sen soveltuvuutta
kohderyhmälle ennen kuin kirjaa aletaan
käsitellä.

Lataa aineistoja:

Lataa kieliosion äänitiedostosta:

Poika

""