Tietoa hankkeesta

Pohjoismainen kirja-ahmatti (Den nordiska bokslukaren) haluaa helpottaa muiden Pohjoismaiden lastenkirjallisuuden lukemista yhdessä lasten kanssa. Hankkeessa tuotetaan ajankohtaisiin pohjoismaisiin kuvakirjoihin liittyvää pedagogista tukimateriaalia ja luodaan siten lukevien aikuisten tuella varhaista kontaktipintaa Pohjoismaiden lastenkirja-aarteisiin.

Hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaisen lastenkirjallisuuden lukemista kaikissa Pohjoismaissa sekä avata ja profiloida pohjoismaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta lukeville aikuisille ja lapsille. Hankkeen käynnistäjä ja vetäjä on Helsingin Pohjoismainen kulttuuripiste, ja hanke on saanut Pohjoismaiden ministerineuvostolta kolmivuotisen rahoituksen.

Tukimateriaalin tuottaa pohjoismainen työryhmä, jossa on lastenkirjastonhoitajia, kuvittajia, kirjailijoita, opettajia ja muita lukuharrastuksen edistäjiä. Materiaalit laaditaan Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokkaana olleista kuvakirjoista.

Työryhmä

Anna Hällgren, lukuharrastuksen edistäjä (SE)

Anni Agélii, koulukirjastokoordinaattori (SE)

Drífa Guðmundsdóttir, lasten- ja nuortenkirjastonhoitaja (NO)

Eilen Anthoniussen, Føroyar lesa -hankkeen vetäjä (FO)

Elisabeth Jensen Poulsen, lastenkirjastonhoitaja (GL)

Hrafnhildur Gissurardóttir, taide- ja kulttuurituottaja (IS)

Jens Olesen, toimittaja ja lapsen kielen kehityksen asiantuntija (DK)

Karen Anne Buljo, kirjailija (SÁ)

Michelle Mattfolk, lastenkirjastonhoitaja (FI)

Mikaela Wickström, lukuharrastuksen edistäjä, toinen Pohjoismaisen kirja-ahmatti-hankkeen aloitteentekijöistä (FI)

Nina Nordal Rønne, kirjailija ja kuvittaja (NO)

Tina Sedin, varhaiskasvatuksen opettaja (FI)

Troels Posselt, opettaja ja kirjallisuudentutkija (NO)

  


Ota yhteyttä!

Lehdistön yhteyshenkilö
Heidi Orava, viestintäpäällikkö, Pohjoismainen kulttuuripiste
heidi.orava@nordisk­kulturkontakt.org