Tanken bak

Den nordiske bokslukeren vil senke voksnes terskel for å lese barnelitteratur fra andre nordiske land med barn. Ved å produsere pedagogisk støttemateriell til aktuelle nordiske bildebøker skaper prosjektet en tidlig kontaktflate til de nordiske landenes bokskatt for barn, med hjelp fra lesende voksne.

Hensikten med prosjektet er dels å fremme lesing av nordisk barnelitteratur i alle de nordiske landene, dels å åpne opp og profilere nordisk barne- og ungdomslitteratur for både lesende voksne og barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initiert og leder prosjektet, som har fått treårig finansiering fra Nordisk ministerråd.

Støttemateriellet produseres av en nordisk arbeidsgruppe som består av barnebibliotekarer, illustratører, forfattere og andre leseagenter. Materiellet bygges opp rundt bildebøker som er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

Arbeidsgruppa

 

Amanda Audas-Kass, pedagog og leseambassadør (FI) 

Anna Hällgren, leseagent (SE) 

Anni Agélii, skolebibliotekskoordinator (SE)

Drífa Guðmundsdóttir, barne- og ungdomsbibliotekar (NO) 

Eilen Anthoniussen, projektleder Føroyar lesa (FO) 

Elisabeth Jensen Poulsen, barnebibliotekar (GL) 

Guðrún Elísa Ragnarsdóttir, barnebibliotekar (IS) 

Jens Olesen, journalist og kulturrådgiver om barns språkutvikling (DK) 

Hanna Lundström, forfatter (FI)

Hrafnhildur Gissurardóttir, kunst- og kulturprodusent (IS)

Josefine Piihl, pedagog og bokblogger (DK) 

Karen Anne Buljo, forfatter (SÁ)

Michelle Mattfolk, barnebibliotekar (FI) 

Nina Nordal Rønne, forfatter og illustratør (NO)

Sigrún Jóna Kristjánsdóttir, barnebibliotekar (IS) 

Tina Sedin, småbarnspedagog (FI) 

Troels Posselt, lærer og litteraturviter (NO) 

Ta kontakt

Prosjektleder:
Mikaela Wickström, spesialbibliotekar
mikaela.wickstrom@nordisk­kulturkontakt.org


Pressekontakt:

Heidi Orava, kommunikasjonssjef
heidi.orava@nordisk­kulturkontakt.org