Tanken bak

Den nordiske bokslukeren vil senke voksnes terskel for å lese barnelitteratur fra andre nordiske land med barn. Ved å produsere pedagogisk støttemateriell til aktuelle nordiske bildebøker skaper prosjektet en tidlig kontaktflate til de nordiske landenes bokskatt for barn, med hjelp fra lesende voksne.

Hensikten med prosjektet er dels å fremme lesing av nordisk barnelitteratur i alle de nordiske landene, dels å åpne opp og profilere nordisk barne- og ungdomslitteratur for både lesende voksne og barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initiert og leder prosjektet, som har fått treårig finansiering fra Nordisk ministerråd.

Støttemateriellet produseres av en nordisk arbeidsgruppe som består av barnebibliotekarer, illustratører, forfattere og andre leseagenter. Materiellet bygges opp rundt bildebøker som er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

Arbeidsgruppa

Tina Sedin, småbarnspedagog (FI)
Amanda Audas-Kass, pedagog og leseambassadør (FI)
Michelle Mattfolk, barnebibliotekar (FI)
Anna Hällgren, leseagent (SE)
Nina Nordal Rønne, forfatter og illustratør (NO)
Drífa Guðmundsdóttir, barne- og ungdomsbibliotekar (NO)
Jens Olesen, journalist, og kulturrådgiver om barns språkutvikling (DK)
Josefine Piihl, pedagog og bokblogger (DK)
Guðrún Elísa Ragnarsdóttir, barnebibliotekar (IS)
Sigrún Jóna Kristjánsdóttir, barnebibliotekar (IS)
Karen Anne Búljo, forfatter (SÁPMI)
Elisabeth Jensen Poulsen
, barnebibliotekar (GL)

Ta kontakt

Prosjektleder:
Mikaela Wickström, spesialbibliotekar
mikaela.wickstrom@nordisk­kulturkontakt.org


Pressekontakt:

Heidi Orava, kommunikasjonssjef
heidi.orava@nordisk­kulturkontakt.org