Den nordiske bokslukeren

– din snarvei til boksamtaler med barn
om bildebøker på andre nordiske språk!

Den nordiske bokslukeren (Den nordiska bokslukaren) skaper pedagogisk støttemateriell til bildebøker fra alle nordiske land, gratis og på alle nordiske språk. Materiellet kan brukes fritt som utgangspunkt for diskusjon i boksamtaler med barn både i skolen, på biblioteket og hjemme i sofaen. Velkommen inn, og la deg inspirere!