Samarbeid

Den nordiske bokslukeren er initiert av Nordisk kulturkontakt, som også leder prosjektet. Nordens hus på Færøyene, Nordens hus i Reykjavík, Nordens institutt på Grønland og Nordens institutt på Åland er samarbeidspartnere i prosjektet. De to førstnevnte er også representert i prosjektets styringsgruppe.

Den nordiske bokslukeren og Nordisk Förskola har formalisert et samarbeid for å i fellesskap fremme nordisk barnekultur og barnelitteratur i hele Norden. Tidsbegrensede samarbeid er også gjennomført med Norden i skolen, Sydkustens ordkonstskola og linjen for småbarnspedagogikk ved Helsingfors universitet.

Den nordiske bokslukeren har 30 testgrupper rundt i Norden. I tillegg til å teste det pedagogiske materialet medvirker testgruppene i et følgeforskningsprosjekt som ledes av forskeren Per Lundgren på oppdrag av Nordisk kulturkontakt.

Prosjektet samarbeider også med forlag rundt i Norden som forsyner arbeidsgruppen med arbeidseksemplarer av bøkene som får pedagogisk materiale.