Samarbeten

Den nordiska bokslukaren har initierats och projektleds av Nordisk kulturkontakt. Nordens hus på Färöarna, Nordens hus i Reykjavik, Nordens institut på Grönland och Nordens institut på Åland är samarbetspartners i projektet. De två förstnämnda är även representerade i projektets styrgrupp.

Den nordiska bokslukaren och Nordisk Förskola har formaliserat ett samarbete för att gemensamt främja nordisk barnkultur och -barnlitteratur inom hela Norden. Tidsbegränsade samarbeten har även genomförts med Norden i Skolan, Sydkustens ordkonstskola och linjen för småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Den nordiska bokslukaren har 30 testgrupper runtom i Norden. Utöver att testa det pedagogiska materialet medverkar testgrupperna i ett följeforskningsprojekt som leds av forskaren Per Lundgren på uppdrag av Nordisk kulturkontakt. Projektet samarbetar även med förlag runtom i Norden som förser arbetsgruppen med arbetsexemplar av de böcker som får pedagogiska material.