Tanken bakom

Den nordiska bokslukaren vill sänka tröskeln för vuxna att läsa barnlitteratur från andra nordiska länder med barn. Genom att producera pedagogiskt stödmaterial till aktuella nordiska bilderböcker skapar projektet en tidig kontaktyta till de nordiska ländernas bokskatt för barn, med hjälp av läsande vuxna.

Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet.

Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger och andra läsfrämjare. Materialet byggs upp kring bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.

Arbetsgruppen

 Anna Hällgren, läsfräjmare (SE)

Anni Agélii, skolbibliotekssamordnare (SE)

Drifa Gudmundsdóttir, barn- och ungdomsbibliotekarie (NO)

Eilen Anthoniussen, projektledare för Føroyar lesa (FO)

Elisabeth Jensen Poulsen, barnbibliotekarie (GL)

Hrafnhildur Gissurardóttir, konst- och kulturförmedlare (IS)

Jens Olesen, journalist, och kulturrådgivare om barns språkutveckling (DK)

Karen Anne Buljo, författare (SÁ)

Michelle Mattfolk, barnbibliotekarie (FI)

Mikaela Wickström, läsfrämjare, en av projektet Den nordiska bokslukarens initiativtagare (FI)

Nina Nordal Rönne, författare och illustratör (NO)

Tina Sedin, småbarnspedagog (FI)

Troels Posselt, lärare och litteraturvetare (NO)

Kontakta oss!

Pressmaterial och intervjuförfrågningar
Heidi Orava, kommunikationschef på Nordisk kulturkontakt
heidi.orava@nordisk­kulturkontakt.org