Tanken bakom

Den nordiska bokslukaren vill sänka tröskeln för vuxna att läsa barnlitteratur från andra nordiska länder med barn. Genom att producera pedagogiskt stödmaterial till aktuella nordiska bilderböcker skapar projektet en tidig kontaktyta till de nordiska ländernas bokskatt för barn, med hjälp av läsande vuxna.

Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet.

Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger och andra läsfrämjare. Materialet byggs upp kring bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.

Arbetsgruppen

Tina Sedin, småbarnspedagog (FI)
Amanda Audas-Kass, pedagog och läsambassadör (FI)
Michelle Mattfolk, barnbibliotekarie (FI)
Anna Hällgren, läsfräjmare (SE)
Nina Nordal Rönne, författare och illustratör (NO)
Drifa Gudmundsdóttir, barn- och ungdomsbibliotekarie (NO)
Jens Olesen, journalist, och kulturrådgivare om barns språkutveckling (DK)
Josefine Piihl, lärare och barnboksbloggare (DK)
Gudrun Elisa Ragnarsdóttir, barnbibliotekarie (IS)
Sigrún Jóna Kristjánsdóttir, barnbibliotekarie (IS)
Karen Anne Búljo, författare (SÁPMI)
Elisabeth Jensen Poulsen, barnbibliotekarie (GL)

Kontakta oss!

Projektledare
Mikaela Wickström, specialbibliotekarie på Nordisk kulturkontakt
mikaela.wickstrom@nordisk­kulturkontakt.org

Pressmaterial och intervjuförfrågningar
Heidi Orava, kommunikationschef på Nordisk kulturkontakt
heidi.orava@nordisk­kulturkontakt.org