Den nordiska bokslukaren

din genväg till boksamtal med barn
om bilderböcker på andra nordiska språk!

Den nordiska bokslukaren skapar pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker från alla nordiska länder,
gratis och på alla nordiska språk.

NYTT: Du kan nu söka fram och ladda ner stödmaterial
till ett tjugotal böcker!

Materialet kan användas fritt som diskussionsöppnare i boksamtal med barn både i skolan, på biblioteket och i hemmasoffan. Välkommen in och låt dig inspireras!