Samarbejde

Den nordiske bogsluger er et projekt, som er initieret og ledes af Nordisk kulturkontakt. Nordens hus på Færøerne, Nordens hus i Reykjavik, Nordens Institut i Grønland  og Nordens institut på Åland er samarbejdspartnere i projektet. De to førstnævnte er desuden repræsenteret i projektets styringsgruppe.

Den nordiske bogsluger og Nordisk Förskola har formaliseret et samarbejde med henblik på i fællesskab at fremme nordisk børnekultur og børnelitteratur i hele Norden. Der er også blevet gennemført tidsbegrænsede samarbejder med Norden i Skolen, Sydkustens ordkonstskola og linjen for småbørnspædagogik ved Helsingfors Universitet.

Den nordiske bogsluger har 30 testgrupper rundt omkring i Norden. Ud over at teste det pædagogiske materiale medvirker testgrupperne i et følgeforskningsprojekt ledet af forskeren Per Lundgren på opdrag af Nordisk kulturkontakt.

Projektet samarbejder desuden med flere forlag rundt omkring i Norden. Forlagene forsyner arbejdsgruppen, som skal lave pædagogisk materiale, med arbejdseksemplarer af bøgerne.