Iversen, Signe; Horndal, Sissel;

Mánugánda ja Heike

Heiki bur aleine med foreldra sine langt frå venner. Ein dag høyrer han eit dunk utanfor vindauget og ser noko ligge på bakken. Han går ut for å sjå kva det er, og det viser seg å vere ein månegut. Heiki hjelper guten, og dei leikar saman, men måneguten saknar familien sin.

""