Dahle, Gro; Nyhus, Svein;

IKKE!

I berättelsen Ikke! får vi lära känna
Tiki som är både modig, glad och nyfiken ända
tills föräldrarna skrämmer Tiki med allt de
tycker att är farligt. Tiki får inte klättra, Tiki
ska akta sig för allting och ska absolut inte
äta socker. Tiki blir rädd och börjar krympa,
samtidigt som föräldrarna är nöjda över att
Tiki blivit så liten att de nu kan skydda sitt barn
från allt farligt. Hur påverkar detta Tiki?

Ladda ner material:

Ladda ner ljudfilen för ordet:

Nej

""