Sombán Mari, Mary Ailonieida; Horndal, Sissel;

Arvedávgeriikii

Det här är en berättelse om hur regnbågen kom till. I berättelsens början får vi lära känna de olika färgerna som var och en har skepnaden av en ren. Alla har sina styrkor och olikheter, men har ändå något gemensamt. Färgerna reser till en midsommarfest som blir avbruten av ett oväder. Tack vare färgernas vilja och styrka kan de förenas i en regnbåge.

Ladda ner material:

Ladda ner ljudfilen för ordet:

Regnbåge

""