Fupz Aakeson, Kim; Eriksson, Eva;

Søndag

Under en vecka får vi följa Torsten, en pojke i 6-7-årsåldern, som dag för dag har djupa funderingar kring att han skulle ha blivit storebror. Utifrån ett barns tankar och oro, både uttalade och tillbakahållna, söker Torsten råd och klarhet från sin närmaste omgivning. Det är först i slutet av veckan som otrygghet och ovisshet ersätts av trygghet och insikt.Samtalen under veckan, bland annat med en farmor som själv har förlorat någon, är en av de saker som bidrar till huvudpersonens förståelse och insikt – och inte minst till upplevelsen av att själv vara villkorslöst älskad och upptäckten av sin egen förmåga att älska andra. Genom Torstens resa till insikt om sin plats i livet ger boken en utgångspunkt för samtal med barn och elever om värdebaserade ämnen och förhållanden. Utifrån ett barns värld kan samtalet ta avstamp i konkreta teman och öppna frågor från uppläsaren. 

 

Ladda ner material:

Ladda ner ljudfilen för ordet:

Söndag

""